Mi pronalazimo prave eksperte za vas

Sequester Employment d.o.o. je agencija za posredovanje pri zapošljavanju i savetovanje u vezi sa poslovanjem i poslovnim upravljanjem. Sequester Employment d.o.o. je agencija sa dozvolom za rad izdatom od strane nadležnog ministarstva i nalazi se u njihovom registru.
Na srpskom tržištu imamo sedište u Beogradu.
Sequester Employment d.o.o. oblikuje svoje usluge kako bi zahtevi klijenata bili u potpunosti zadovoljeni. Stalnim rastom i razvojem sa naglaskom na pružanju usluga vrhunskog kvaliteta, temeljenog na "know-how" i poslovnim procesima, zaokružuje se obim ponude uvođenjem ostalih proizvoda.