O namaSequester Employment d.o.o. je agencija za posredovanje pri zapošljavanju i savetovanje u vezi s poslovanjem i poslovnim upravljanjem. Osnovana je 2008. godine u Beogradu i poseduje odgovarajuću dozvolu za rad, koja je izdata od strane nadležnog ministarstva i nalazi se u njihovom registru.

Privremeno zapošljavanje podrazumeva takav koncept da Sequester Employment d.o.o. odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike, a potom ih ustupa klijentu. Između Sequester Employment d.o.o. i radnika potpisuje se Ugovor o radu, a između Sequester Employment d.o.o. i klijenta potpisuje se Ugovor o pružanju usluga ili Ugovor o ustupanju radnika. Radnici zaposleni u Sequester Employment d.o.o. imaju sva prava koja su im garantovana Zakonom o radu.

Posredovanje pri zapošljavanju podrazumeva takav koncept da se utvrde zahtevi klijenta za tražene pozicije po razvijenoj metodologiji privlačenja najboljih potencijalnih kandidata, tj. kroz različite metode i tehnike psihološke selekcije, a sve s ciljem sužavanja broja potencijalnih i predlaganja najboljih kandidata za traženu poziciju na osnovu ustanovljenih kompetencija.

planiranje

Psihološka procena temelji se na primeni psiholoških metoda i daje celokupnu sliku o karakteristikama ličnih osobina, sposobnostima i kompetencijama. Koristi se za utvrđivanje kompetentnosti kandidata za određene pozicije i za predviđanje njihovih potencijala.
Treninzi su specifičan oblik edukacije zasnovan na interakciji i primeni multimedije (Power point prezentacije, diskusije, timske igre, poslovni primeri uspešnih kompanija, radionice ...), uz naglasak na iskustvenom učenju. Polaznici Sequester Employment d.o.o. treninga kroz poslovni, lični i grupni nivo savladavaju nove alate i veštine u jednom od brojnih ponuđenih područja "hard skillsa" (biznis aspekti) i "soft skillsa" (aspekti ličnog razvoja).
Sequester Employment d.o.o. nudi svoju profesionalnu uslugu iznajmljivanja radnika na privremenim i povremenim poslovima. Ovaj vid korišćenja radne snage upotrebljava se kada klijent ima zaposlene radnike i želi da ih Sequester Employment d.o.o. preuzme, čime radnici postaju zaposleni u Sequester Employment d.o.o. Tada klijent odredjuje neto platu radnika, preuzima rizike bolovanja, godišnjih odmora i drugih oblika odsustva radnika.
Sequester Employment d.o.o ima obavezu sklapanja Ugovora o radu sa radnikom, obračunavanja i isplaćivanja zarada i vođenja dosijea radnika.

Prednosti angažovanja radnika preko Sequester Employment d.o.o.:

 • Klijent plaća samo efektivne radne sate, tj. stvarno odrađene radne sate, što predstavlja značajnu uštedu;
 • U slučaju bolovanja ili godišnjeg odmora Sequester Employment d.o.o. ne naplaćuje svoj fee, već samo realne troškove;
 • Sequester Employment d.o.o.: radnicima isplaćuje zarade u precizirano vreme u mesecu bez obzira na finansijske transakcije između klijenta i Sequester Employment d.o.o.;
 • radnicima koji su zaposleni u Sequester Employment d.o.o. teče radni staž;
 • Radnici mogu da izvade i zdravstvene knjižice, da osiguraju sebe i članove svojih porodica;
 • Smanjen je rizik odsustva zaposlenih i radnici su više motivisani za rad;
 • Na ustupljene radnike ne primenjuju se odredbe pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora klijenta;
 • Sequester Employment d.o.o. obavlja sve administrativne poslove koji bi inače bili obaveza klijenta (priprema i potpisivanje ugovora, prijave i uplate za zdravstveno i penziono osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, vođenje i isplata zarada, evidencije, izdavanje svih administrativnih potvrda);
 • Sequester Employment d.o.o. odgovoran je za sve propisano Zakonom o radu i zapošljavanju;
 • Klijentu je omogućeno da koristi radnu snagu u skladu sa dinamikom svojih poslovnih aktivnosti;
 • Obavezno je vođenje mesečnog izveštaja o svakom zaposlenom i potpis radnika i odgovornog lica klijenta o stvarno odrađenim radnim satima (danima) svakog zaposlenog.

REFERENTNA LISTA

Sequester Employment d.o.o. je za veoma kratko vreme, u protekle tri godine, uspeo da selektira, izvrši treninge i kod raznih poslodovaca uputi preko 750 radnika.

Posebno napominjemo da je naša saradnja sa svim klijentima, poslodavcima, još uvek aktivna, što znači da su oni zadovoljni kvalitetom usluga i radnicima koje im upućuje naša kompanija.

Kompanije koje rade sa nama i ukazuju nam svoje dugogodišnje poverenje:

Nestle Adriatic Food, Srbija
Podravka d.o.o., Srbija
PD Termoelektrana i Kopovi Kostolac, Srbija
Aerodrom "Nikola Tesla", Srbija
Polymers Group d.o.o., Srbija
NBG Lizing, Srbija
Sezam pro, Srbija
Media Works, Srbija
Securitas d.o.o., Srbija.
Dunav osiguranje d.o.o., Srbija
Rubin a.d., Kruševac
PD RIO d.o.o., Srbija
Telecom Srbija, Srbija
Protecta group, Srbija
Dobergard, Srbija
CMEC, Srbija